Băng Keo và Băng Dính 3M

Khả năng dính cực tốt, khi bóc bỏ ít để lại lớp keo, có khả năng chị nhiệt cao, thích ứng tốt với các điều kiện thời tiết, ứng dụng đa dạng và rộng rãi trong sản xuất công nghiệp

12 sản phẩm