Thiết bị kiểm tra, kiểm soát tĩnh điện

Kiểm soát sự phóng, xả tĩnh điện của các linh kiện , thiết bị, máy móc cũng như con người trong hoạt động sản xuất .Thiết bị và vật tư kiểm soát tĩnh điện của DESCO ứng dụng nhiều trong ngành sản xuất linh kiện điện tử và phụ trợ công nghiệp điện tử, in ấn, may mặc,...

14 sản phẩm