Băng Dính 1 Mặt 3M

Lớp keo được phủ đều, dễ dàng gỡ bỏ mà không để lại keo, chịu được nhiệt độ cao, ứng dụng rộng rãi và đa dạng

3 sản phẩm