Băng Dính Cường Lực - VHB 3M

Có thể thay thế cho các ứng dụng như hàn, rơ vít... có tính thẩm mỹ cao, kháng môi trường tốt.

4 sản phẩm