LOPAREX

Giấy và màng film chống dính, tráng phủ silicone 1 mặt hoặc 2 mặt

3 sản phẩm