1. Cách sử dụng khẩu trang như thế nào cho đúng?
  2. Cách bảo quản trang bị bảo hộ lao động cá nhân trong nhà máy
  3. Cách vệ sinh mặt nạ phòng độc sau mỗi lần sử dụng.